Home o nás vozový park english

 

 

       Jaroslav  Vintr - NYMFA

Specifikace silniční dopravy provozované firmou :

Firma podniká v silniční dopravě dle zákona ČR 111/1994 Sb v těchto specifikacích :

111/1994 § 21     TAXISLUŽBA

111/1994 §21b    PŘÍLEŽITOSTNÁ OSOBNÍ A SILNIČNÍ DOPRAVA , dále jen smluvní doprava

455/1991 Sb.        SILNIČNÍ  MOTOROVÁ DOPRAVA NÁKLADNÍ MEZINÁRODNÍ A VNITROSTÁTNÍ DO 3,5 t - kurýrní služba

Návrhy smluv , ceny za přepravu , účtování

Cenová hladina účtovaná ve tvaru Kč/km je závislá na průměrné ceně pohonných hmot od dodavatelů a na koeficientu stanoveném Ministerstvem financí na daný rok.

V současné době je stanovena cena pro smlouvou vázaného zákazníka takto :

7,00 Kč/km   v objemu 4.000 km a více za kalendářní měsíc

7,50 Kč/km    v objemu 2.000-4.000 km za kalendářní měsíc

8,00 Kč/km    v objemu do 2.000 km za kalendářní měsíc

DPH je v těchto cenách zahrnuta ,není účtováno přistavení ani čekání vozidla.

Výše uvedené ceny jsou zaručeny při výkyvech průběžné ceny +/- 2 Kč za 1 litr phm .V případě vyššího (nižšího) skoku cenové hladiny bude nová cena sjednána a odsouhlasena smluvními strananmi vždy na další období.

Zákon ČR 11/1994 Sb. upravuje paragrafem 21b způsob objednávání a uskutečňování přepravy.K objednávání přepravy je využíváno standartního tiskopisu Žádanka o přepravu , která je objednavatelam vyhotovena s jednou kopií.

VÝSLEDNÁ CENA : je získána vynásobením počtu ujetých kilometrů cenou za jeden kilometr dle stanoveného tarifu.

UJETÝMI KILOMETRY : se rozumí trasa : start v sídle objednavatele -cíl cesty- zpáteční cesta

Správnost údajů musí být potvrzena zákazníkem do Záznamu

o provozu vozidla.

Platba je uskutečněna bezhotovostně, a to buď prostřednictvím platební karty, nebo bankovním převodem na základě vystavené faktury.

Akceptujeme tyto platební karty :